©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

ELLEN SUNDBERGellensundbergcigarette.jpg

Cigarette Secrets

BMG/Sony

Betyg: 4

 

Hmm.

Det är inte det att hon prompt måste vara kvar i den stämningsfulla, tämligen karga folkamericana som präglat föregångarna och som kändes särskilt löftesrik på fjolårets »White Smoke and Pines«.

Det är inte det alla som sysslar med countrybesläktat är dömda att göra det i rakt nedstigande led från Hank, Dolly, Willie eller Emmylou.

På sitt tredje album »Cigarette Secrets«, inspelat i Woodstock med bland andra The Band-professorn Garth Hudson ombord, tar Ellen Sundberg i för kung och fosterland för att… tja, vadå? Spelas i radio? Nå en större publik? Hitta ett annat uttryck?

Inget fel på någon av föresatserna men det innebär tyvärr i det här fallet att intimiteten, det jämtländskt gåtfulla och det älskvärda, speciella melodispråk som varit något av Sundbergs signum ryker all världens väg. Det kunde en kanske förlika sig med om det hade ersatts av något meningsfullt. Men när det mestadels utmynnar i övertydlig och biffig radiorock, någonstans mellan Alannah Myles och Coldplay, känns det mest forcerat och onödigt. Det bidrar dessutom till att förminska styrkan och anonymisera personligheten i de hörvärda låtar – »Radio Shadow«, »The Lament« – som verkligen hade förtjänat en mer klädsam, för att inte säga känslig, inramning.

PIERRE HELLQVIST

2016-08-26

egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner