©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

Welcome to New York City
Av Sonic-redaktionen   
Lördag 3 maj 2014, 21:15

chinatown.jpg

I Sonic #74 berättar vi i notisform om New York Magazines »Annual Yesteryear Issue« som i år till stor del kom att handla om musiken som format, och formats av, New York. Ett av momenten i denna special är att »100 Songs That Define the City«, inspelade 1928-2013, listas. Närapå samtliga finns i Spotify-sortimentet så av detta blev det en gedigen spellista med såväl givna klassiker som mer otippade överraskningar men, viktigast av allt, i princip bra rakt igenom. Vår spellista tar låtarna i omvänd kronologisk ordning, från nutid och sedan bakåt i historien.

egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner