©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

Varje år är ett bra musikår: 1966, 1972, 2001
Av Sonic-redaktionen   
Tisdag 4 augusti 2009, 08:19
Hur lite somliga av oss än vill tro det existerar inte musik oberoende av annan musik, vare sig av den som spelats in tidigare eller av den som pågår ungefär samtidigt. Det är utslag av visst tunnelseende att titta tillbaka på sextiotalet och tänka »då var det gitarrpop från England eller soul från Memphis, de uppstod ur ingenting, de svarade inte tillbaka på någonting, de var ingalunda del av ett större stim«.
  1966, ett redan ganska helgat musikår, blir trots allt långt intressantare om man beaktar att Paul McCartney vid tidpunkten lyssnade intensivt på Albert Ayler, att Otis Redding gärna spelade Bob Dylan och att Bob Dylan hellre lyssnade på Charlie Rich än alla rockbands olika imitationer av kemiska experiment. Eller om man beaktar att alla odiskutabla mästerverk från detta år inte uteslutande hör hemma på »Pet Sounds«, »Revolver« och »Blonde on Blonde«, utan även står att finna på inspelningar signerade namn som Frank Sinatra, Don Cherry och Lill Lindfors.
  Som tidigare utannonserats vill vi med en ny serie Spotify-spellistor påvisa, eller kanske snarare bevisa, det vi alltid har påstått: varje år är ett bra musikår.
Efter att ha börjat med tre lite undanskuffade årtal – 1961, 1975, 1992 – fortsätter vi nu med tre i historieskrivningen mer prestigefyllda. Som samtliga rymmer enormt mycket mer än vad vi vanligtvis matas med.
  1966 ger er allt ifrån Mascots gitarrpopjuvel »Words Enough to Tell You« och Jimmy Smiths skönt flanerande hammondgroove »C Jam Blues« till den alltid lite för underskattade (»In the world of soul music, Joe Tex has always been an underdog«, som Joe McEwen en gång skrev i Boston Phoenix) Joe Tex i southern soul-balladen »I Believe I’m Gonna Make It« och Lena Hornes fullkomliga version av »Moon River«. Samt nittiosex låtar till.
  1972 ger er allt ifrån »Lasse och Marie«, Alf Robertsons fina försvenskning Kris Kristoffersons »Jody and the Kid«, och den banbrytande jazzfunkhybriden i Miles Davis »On the Corner« till det förhäxande krautgroovet på »Spoon« med Can och det rakt igenom djävulska träsksvänget i Leon Russells »Out in the Woods«. Samt nittiosex låtar till.
  2001 ger er allt ifrån den patenterade Timbaland-funken i Petey Pablos »Raise Up« och Silverbullits psykotiskt molande »Joy« till Angie Stones old school-souliga »Wish I Didn't Miss You« och The Von Bondies stenhårda garagerocksmocka till Guitar Wolf-hyllning »It Came From Japan«. Samt nittiosex låtar till.
egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner