©Sonic / Sampler Media AB 2000-2016 | All rights reserved | Sonic, Box 466, 129 04 Hägersten, Sweden | +46 (8) 702 15 50

annons:
Banner

annons:
Banner

annons:
Banner

Recensionsarkiv

Här hittar du äldre recensioner. Det som avhandlas är album, om inget annat anges. Välj nya skivor eller retro och publiceringsår nedan.

   Vi ämnar här publicera recensioner ur gamla Sonic-nummer allt eftersom, så håll ett öga på dessa sidor!

 

NYTT

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2000

 

RETRO

2009-2011

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2000

 

egenbanner_sonic89.jpg
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner
annons:
Banner